Motor de Gasoil,
Motor endotèrmic
Caixa de canvis

Motors de combustió interna (endotèrmics)

En aquesta web intentem explicar el funcionament dels motors tèrmics, motors de gasolina i motors dièsel. També es coneixen com a motors de combustió interna alternatius.

Durant el procés de combustió es produeixen uns gasos que empenyen un pistó, desplaçant a l'interior d'un cilindre i fent girar un cigonyal, per obtenir un moviment de rotació.

El nostre objectiu serà explicar tècnicament el funcionameinto d'ambdós métotos (dièsel i otto) realitzant i estudiant els seus cicles teòrics i reals.

Motor de combustió interna dièsel

Secció del pistó, i el injector d'un motor dièsel. El motor dièsel és un motor tèrmic de combustió interna. La seva característica principal està en l'encesa de combustible. Aquest s'aconsegueix per la temperatura elevada que produeix la compressió de l'aire a l'interior del cilindre.

El va inventar i pantentó Rudolf Diesel el 1895, del qual deriva el seu nom. Va ser dissenyat inicialment i presentat a la fira internacional de 1900 a París com el primer motor per "biocombustible", com oli pur de palma o de coco.

Diesel també va reivindicar en la seva patent l'ús de pols de carbó com a combustible, encara que no s'utilitza pel abrasiu que és.

Motor de combustió interna otto (motor d'explosió)

Un motor d'explosió és un tipus de motor de combustió interna que utilitza l'explosió d'un combustible per expandir el gas empenyent així un pistó. Aquesta explosió es provoca mitjançant una espurna.

Els motors d'explosió poden ser de dos i de quatre temps. El cicle termodinàmic utilitzat és conegut com Cicle Otto.

Aquest motor, també anomenat motor de gasolina o motor Otto, és al costat del motor dièsel, el més utilitzat avui en dia en automoció.

valoración: 3.1 - votos 29