Menu

Cables de coure
Corrent elèctric

Cables elèctrics
Electricitat

Què és el corrent elèctric?

Què és el corrent elèctric?

El corrent elèctric és el flux de càrrega elèctrica que passa a través d'un material per unitat de temps. Les càrregues elèctriques en moviment produeixen un camp magnètic.

Es diu càrrega elèctrica a la propietat física que posseeixen certes partícules subatòmiques (com els protons i els electrons). Aquesta propietat es manifesta manifestada a través de les forces de repulsió i atracció que hi ha entre elles per mitjà de camps electromagnètics. Els protons tenen càrrega positiva i els electrons càrrega negativa. Aquesta assignació de càrregues es va realitzar arbitràriament.

De totes maneres, quan parlem de corrent elèctric, aquestes càrregues elèctriques normalment són electrons.

Perquè la càrrega elèctrica es mogui ha de ser sotmès a una diferència de potencial.

Com es mesura el corrent elèctric?

A partir del corrent elèctric es defineixen dues magnituds:

  • La intensitat de corrent
  • La densitat de corrent

La intensitat de corrent (I) en una secció donada d'un conductor (s) es defineix com la càrrega elèctrica (Q) que travessa la secció en una unitat de temps (t):

La densitat de corrent (j) és la intensitat de corrent que travessa una secció per unitat de superfície de la secció (S).

En el sistema internacional d'unitats corrent elèctric s'expressa en coulombs per segon (C / s), és a dir, en Amperes (A).

El galvanòmetre és l'instrument per mesurar la intensitat d'un corrent elèctric. El galvanòmetre que s'ha calibrat en ampers es diu amperímetre.

Història del corrent elèctric

Inicialment es va definir el corrent elèctric com un flux de càrregues positives. Es va fixar el sentit convencional de circulació del corrent com un flux de càrregues des del pol positiu al negatiu.

Més endavant, gràcies a l'efecte Hall, es va observar que en els metalls els portadors de càrrega eren electrons, amb càrrega negativa. Els electrons es desplacen en el sentit contrari al convencional. Aquest descobriment contradeia aquesta suspensió ja que d'aquesta manera els electrons es mourien des del pol negatiu al positiu.

Els primers experiments amb electricitat es van realitzar al segle XVIII. Per aquell temps, només es disposava de càrrega elèctrica generada per fregament (electricitat estàtica) o per inducció. El primer moviment de càrrega constant no es va aconseguir fins al 1800 gràcies a la primera pila elèctrica inventada pel físic italià Alessandro Volta.

valoración: 3.1 - votos 9

Última revisió: 13 de març de 2017

Tornar