Menu

Motor de gasoil.
Cicle dièsel

Motor endotèrmic
Caixa de canvis

Què és una vàlvula de papallona?

Què és una vàlvula de papallona?

Una vàlvula de papallona és un dispositiu per regular o interrompre el flux d'un fluid en un conducte. La vàlvula de papallona permet augmentar o reduir la secció de pas mitjançant una placa que gira sobre un eix. Aquesta placa s'anomena papallona. En disminuir l'àrea de pas del fluid, augmenta la pèrdua de càrrega local a la vàlvula, reduint el flux del fluid.

Les vàlvules de papallona es poden distinguir en el camp de la hidràulica segons les següents característiques:

  • Estan en tots els casos contingudes a l'interior de la canonada;
  • Tenen una baixa pèrdua de càrrega quan estan totalment obertes.
  • La relació entre l'àrea de pas i l'angle de gir de la papallona no és lineal.

Les vàlvules de papallona s'utilitzen en conductes d'aire, canonades per a líquids i en aplicacions mecàniques, com en alguns tipus de  motors tèrmics.

valoración: 3 - votos 1

Última revisió: 6 de desembre de 2016

Tornar