Menu

Motor elèctric

Cables de coure
Corrent elèctric

Cables elèctrics
Electricitat

Corrent continu

Corrent continu

El corrent continu és un tipus de corrent elèctric on el sentit de circulació del lux de càrrega elèctrica no varia. El flux de càrrega es produeix a través d'un conductor, com podria ser un fil metàl·lic, però també es podria establir a través d'un semiconductor, un aïllant o fins i tot a el buit com passa en un tub de raigs catòdics. En aquest tipus de corrent elèctric les càrregues elèctriques flueixen sempre en el mateix sentit, sent un tret característic front el corrent altern. Un sinònim en desús de corrent continu és corrent galvànica.

La primera xarxa elèctrica comercial, desenvolupada per Thomas Edison a finals de segle XIX, utilitzava corrent continu. Avui en dia, a causa dels avantatges del corrent altern pel que fa a possibilitats de transformació i transport, les xarxes de transport i distribució utilitzen gairebé exclusivament corrent altern.

En el cas d'aplicacions que necessiten corrent continu, com en el cas del errocarril que utilitza el sistema de tercer rail, el corrent altern arriba a una subestació que utilitza un rectificador per convertir-lo en corrent continu.

¿Com es genera el corrent contínu?

Lloa crriente contínu pot generar-se a partir dels rectificadors de corrent altern i mitjançant altres fonts d'energia elèctrica.

En molts casos, el component altern que passa durant la rectificació s'ha de reduir allisant condensadors o allisant xocs. També hi ha diverses fonts d'energia elèctrica que subministren energia de corrent continudirectament a una càrrega connectada.

Alguns exemples de generació de corrent continu són els següents:

  • Energia solar fotovoltaica. Les cèl·lules solars generen un corrent continu gràcies a l'efecte fotovoltaic. L'efecte fotovoltaic permet convertir la radiació solar en electricitat.
  • Bateries electroquímiques.
  • Generadores de corriente continu.

Per contra, es pot generar corrent altern a partir de corrent continu amb l'ajuda d'un inversor de corrent.

Quins usos té el corrent continu?

El corrent continu s'usa àmpliament en el sector del lars. Alguns exemples són els següents:  Ordinadors i ordinadors, dispositius àudio i vídeo.

No obstant això, no hi ha corrent continu des del sòcol. Per contra, cada dispositiu se subministra individualment des d'una unitat de font d'alimentació, possiblement amb emmagatzematge temporal en un acumulador.

En el sector industrial, s'utilitza corrent continu  utilitzada per  electròlisi  i en  galvanoplàstia . Aquestes aplicacions requereixen corrent continu, ja que els  processos electroquímics  desitjats no  funcionarien  amb corrent altern . A més, el corrent continu s'utilitza en part com  corrent de tracció  .

Quan es tracta de transmissió d'energia elèctrica, el corrent altern té avantatges significatius sobre el corrent continu. Amb el domini de les  estacions convertidores ,  la transmissió de corrent continu d'alt voltatge és  cada vegada més important.

Autor:

Data de publicació: 15 de març de 2017
Última revisió: 27 de març de 2020