Menu

Motor elèctric

Avantatges dels motres elèctrics

Avantatges dels motres elèctrics

En determinades aplicacions sorgeixen dubtes sobre si és millor utilitzar un motor elèctric o utilitzar un motor tèrmic. Un dels elements importants per prendre aquesta decisió serà conèixer les diferències en l'eficiència energètica.

Principals inconveneientes dels motors tèrmics:

 • Augment del preu dels combustibles fòssils combustibe (petroli, carbó, etc.)
 • Escasses projeccions d'evolució en un futur immediat.
 • Emissió de gasos contaminants d'efecte hivernacle.
 • No són reversibles, al frenar, no poden generar energia.

Principals avantatges dels motors elèctrics:

 • És una alternativa neta si no tenim en compte com s'ha generat l'energia elèctrica que van a utilitzar. El motor elèctric no genera emissions contaminants en el seu funcionament a diferència dels motors tèrmics de gaolina o gasoil.
 • Els motors elèctrics poden ser reversibles. Una de les seves particularitats, summament atractiva per a la indústria, és que els motors elèctrics reversibles poden fer aquest procés a l'inrevés, és a dir, poden transformar energia mecànica en energia elèctrica, funcionat com a generadors d'electricitat. Aquest seria el cas de les centrals hidroelèctriques.
 • Els motors elèctrics poden funcionar connectats a una xarxa de subministrament elèctric o a bateries.
 • Tècnicament un motor elèctric té una disponibilitat de bat a baixes revolucions molt superior al motor tèrmic.
 • El motor elèctric ofereix una resposta més ràpida.
 • El manteniment dels motors elèctrics és molt inferior al no tenir fluids en el seu interior i fiabilitat molt més gran pel mateix motiu.
 • També ofereix unes majors possibilitats de control.

Diferències entre un motor elèctric i un generador

En principi, qualsevol motor elèctric també pot generar electricitat. No obstant això, les unitats elèctriques estan molt per davant dels motors de combustió interna. De moment encara no s'ha inventat un motor de cotxe que aspiri els gasos d'escapament durant els frenats i descensos, i els converteixi en combustible i aire fresc.

El motor elèctric pot oferir això. Pot generar electricitat tot i que durant el seu primer segle d'existència, aquesta aplicació ha estat en gran part obstaculitzada per dos inconvenients:

 • No es podia regular fácilemente la seva velocitat i potència durant el funcionament. Així com sí passa amb els motors tèrmics variant l'entrada de combustible en el cilindre del motor.
 • Un endoll no funciona com una aixeta d ' "aigua corrent".

Avantatges dels motors elèctrics en eficiència energètica

Els motors elèctrics ofereixen interessants avantatges d'eficiència energètica. Aquesta eficiència és notable en màquines com grues, elevadors, etc; ja que podem transformar-les en generadors elèctrics durant els moviments de descens.

El que no és tan bo és que la línia sempre té aproximadament la mateixa tensió tot i que el motor funcioni amb diferents càrregues i generi treballs variables. Això s'ha de tenir en compte de nou si la velocitat del motor es varia.

Al llarg de la història, les solucions disponibles eren ineficients i cares. Calia utilitzar transformadors amb preses múltiples, com en les locomotores. L'inconvenient d'aquests transformadors és que eren voluminosos i cars. Una altra solució era limitar el corrent elèctric amb resistències, com en els tramvies. Tot i així, aquesta era una solució ineficient.

Autor:

Data de publicació: 18 de març de 2017
Última revisió: 18 de març de 2017