Menu

Motor de gasoil.
Cicle dièsel

Motor endotèrmic
Caixa de canvis

Últimes actualitzacions

El desenvolupament dels motors tèrmics està en constant desenvolupament. Aquest web també.

A continuació us oferim les nostres novetats i els últims articles actualitzats.

Màquina de vapor, funcionament i màquina de Watt

Màquina de vapor, funcionament i màquina de Watt

 

Es diu màquina de vapor a un motor de combustió externa que produeix energia mecànica mitjançant l'ús de vapor d'aigua. En particular, es transforma l'energia tèrmica en energia mecànica generant vapor.

La calor es genera cremant combustibles fòssils. Normalment s'utilitza grans quantitats de carbó, però també pot provenir de la fusta, reaccions nuclears o fins i tot de l'energia solar.

És un dels invents més importants de la revolució industrial al segle XIX.

Com funciona una màquina de vapor?

El…

Última revisió: 26 de juny de 2020

Ajudes en matèria d'energia durant la crisi de l'COVID-19

Ajudes en matèria d'energia durant la crisi de l'COVID-19

El confinament, sens dubte, produeix un augment considerable en el subministrament elèctric, com a conseqüència de la prohibició de les autoritats a sortir del abitatge llevat que es tracti de motius justificats, com anar a comprar, anar a la farmàcia o anar a l'hospital. Malgrat que anem a experimentar una reducció de despesa en les activitats a l'exterior, com el gimnàs, els viatges o prendre una cervesa amb amics i familiars en qualsevol lloc, hem de tenir en compte que tot aquest estalvi va a anar destinat íntegrament a pagar el consum d'energia És per això que, en temps de crisi, hem d'establir mesures que contribueixin…

Última revisió: 11 de abril de 2020

Vàlvula de papallona

Vàlvula de papallona

Una vàlvula de papallona és un dispositiu per regular o interrompre el flux d'un fluid en un conducte. La vàlvula de papallona permet augmentar o reduir la secció de pas mitjançant una placa que gira sobre un eix. Aquesta placa es diu papallona. A l'disminuir l'àrea de pas del luid, augmenta la pèrdua de càrrega local a la vàlvula, reduint el flux de fluid.

Les vàlvules de papallona es poden distingir en el camp de la hidràulica segons les següents característiques:

 • Estan en tots els casos contingudes a l'interior de la canonada;
 • Tenen una baixa pèrdua de càrrega…

  Última revisió: 27 de març de 2020

Què és la culata d'un motor tèrmic?

Què és la culata d'un motor tèrmic?

La culata és la part superior d'un motor de combustió interna que permet el tancament de les cambres de combustió. Constitueix el tancament superior del loc motor i en motors sobre ella s'assenten les vàlvules, tenint orificis per a aquest fi.

La culata presenta una doble paret per permetre la circulació del líquid refrigerant. Si el motor de combustió interna és d'encesa provocat (motor Otto), porta orificis roscats on se situen les bugies. En cas de ser d'encesa per compressió (motor dièsel) en el seu lloc porta els orificis per als injectors.

La culata està fixada per cargols o espàrrecs sobre…

Última revisió: 26 de març de 2020

Parts i components d'un motor tèrmic

Parts i components d'un motor tèrmic

En aquesta secció descrivim les diferents parts d'un motor tèrmic. De motors tèrmics han de molts tipus, però ens centrarem en el motor dièsel i el motor de gasolina (de cicle Otto).

Malgrat ser motors diferents comparteixen moltes parts en comú, de manera que l'esquema presentat ens servirà per indicar la nomenclatura de cada element.

Els elements més importants dels motors de combustió interna, comuns als motors d'explosió i dièsel, els classifiquem en dos grans grups:

 • Elements fixos d'un motor tèrmic: bloc, culata, càrter.
 • Elements mòbils d'un motor tèrmic:…

  Última revisió: 24 de març de 2020

Energia calorífica

Energia calorífica

L'energia tèrmica és la forma d'energia que posseeix qualsevol cos que té una temperatura per sobre de l'zero absolut. Macroscópicamente, l'energia tèrmica és una quantitat extensa i la quantitat d'aquesta energia que posseeix un cos és proporcional a la temperatura.

D'acord amb el segon principi de la termodinàmica, es considera una forma d'energia degradada perquè no tota l'energia tèrmica es pot convertir en energia mecànica. Per contra, qualsevol altra forma d'energia té la possibilitat de convertir-se més o menys espontàniament en energia tèrmica (com l'energia mecànica…

Última revisió: 21 de març de 2020

Enginyeria del motor

Enginyeria del motor

En aquest web tractem d'explicar el funcionament dels principals tipus de motors des d'un punt de vist teòric. El nostre objectiu també és donar suport a aquestes informacions amb explicacions senzilles sobre concpetos de la física relacionats amb la temàtica del web.

Presentem de forma esquemàtica les parts, cicles de funcionament i característiques dels tipus de motors:

 • El motor tèrmic o motor de combustió interna. Dins dels motors tèrmics expliquem el motor de gasolina (o motor Otto) i el motor dièsel).
 • El motor eléctirco. Aquest motor ha patit una gran evolució a l'llarg…

  Última revisió: 20 de març de 2020