Menu

Refineria
Port Arthur Texas

Motors tèrmics

Motors tèrmics

Els motors tèrmics són un tipus de motors alternatius. En realitat, són els motors alternatius més populars.

Aquest tipus de motors utilitzen l' energia tèrmica provocada per la combustió d'un combustible (generalment gasoil o gasolina) per convertir-la en energia mecànica.

Màquines tèrmiques

Sovint el concepte de motor tèrmic es confon amb el de màquina tèrmica. Aquests termes estan relacionats però no són exactament el mateix. Una màquina tèrmica és un dispositiu o sistema que treballa establint intercanvis de calor i de treball amb el seu entorn. Per aconseguir-ho, la màquina transforma una substància mitjançant un procés cíclic o una seqüència d'operacions. Al final de cada cicle la substància retorna al seu estat original i comença un nou cicle. Pot funcionar com a motor, si converteix la calor en treball, o com nevera o bomba de calor si converteix el treball en calor.

Les màquines tèrmiques transformen l'energia mecànica en energia tèrmica, i viceversa. Si converteix la calor en treball funciona com a motor. En canvi, si converteix el treball en calor, actua com a bomba de calor.

Els exemples més habituals de màquines tèrmiques que trobem són els motors tèrmics dièsel i els motors de gasolina que es troben en els automòbils. Molts sistemes de climatització utilitzen bombes de calor que també són màquines tèrmiques.

Classificació dels motors tèrmics

Un motor tèrmic es pot classificar de moltes maneres diferents. En una d'aquestes classificacions es pot distingir entre:

 • Motors de combustió interna: La combustió es producte en una cambra interna del propi motor, on es generen els gasos que produeixen l'expansió que causa el treball. Per exemple, els motors dels automòbils.
 • Motors de combustió externa: Són aquells en què la combustió té lloc fora del motor. La calor despresa és transmès a un fluid inermedio. Aquest flux intermedi produeix l'energia mecànica. Per exemple, la màquina de vapor, on el fluid intermedi és el vapor d'aigua i el lloc de la combustió és la caldera, que està fora del motor. Un altre exemple serien els motors tèrmics de les centrals nuclears que utilitzen energia nuclear per convertir-la en energia mecànica.

Motor de combustió interna

Dins dels motors de combustió interna destaquen dos tipus de motors: el motor dièsel i el motor de gasolina.

La diferència entre uns i altres es diferencia especialment per la forma d'iniciar la ignició del combustió del combustible. A partir d'aquí, el cicle entre un i altre és molt semblant.

El pistó o èmbol (dotat de cèrcols de compressió que impedeixen la fuita de gas entre pistó i cilindre) transmet l'empenta de la dita gas generat durant la combustió, mitjançant el pern, a la biela. L'empenta de la biela es transmet a la maneta de l'eix cigonyal o arbre motor. La biela i la manovella transformen el moviment lineal alternatiu del pistó en moviment rotatiu de l'eix cigonyal. L'eix cigonyal gira entre coixinets de bancada, muntats en la pròpia bancada.

La vàlvula d'escapament i el col·lector d'escapament són els conductes per on es descarreguen a l'exterior els productes de la combustió.

Tant la vàlvula d'aspiració com la d'escapament estan accionades per òrgans anomenats de distribució. Un eix de distribució o eix de Camones és accionat per l'eix cigonyal mitjançant una cadena o per engranatges. Els Camones muntats sobre l'eix actuen sobre una sèrie de peces, com ara els taqués, els empenyedors i els balancins. Aquestes peces transmeten el moviment a la vàlvula segons la llei definida per la forma del corresponent Camón. La vàlvula és mantinguda en el seu seient per l'acció del seu moll.

  Motor dièsel

  El motor dièsel és un motor tèrmic de combustió interna.

  Aquest tipus de motor es caracteritza per funcionar medeiante el cicle dièsel. També se li denomina motor d'encesa per compressió a causa de que la ignició del combustible es produeix sotmetent-lo a una molt alta pressió.

  El combustible s'introdueix en el cilindre per mitjà d'un injector. La quantitat de combustible d'un motor dièsel està regulada per la bomba d'injecció. D'altra banda, no hi ha cap regulació per la quantitat d'aire que entra pel conducte i la vàlvula d'aspiració.

  Com que la combustió és conseqüència de l'alta temperatura de l'aire, intensament comprimit en el cilindre, no és necessària la bugia.

  Motors de gasolina

  Els motors de gasolina són un tipus de motor tèrmic de combustió interna. Aquest tipus de motors funcionen segons el cicle Otto, per aquest motiu també se li denomina motor Otto.

  Una característica important és la forma en què s'inicia la ignició del combustible. En aquest cas, es produeix mitjançant una espurna provocada per una bugia. A causa d'aquesta característica, també es pot referir a ell com a motor d'encesa per espurna.

  En els motors de gasolina la combustió si inicia en saltar l'espurna entre els elèctrodes de la bugia.

  En el motor de gasolina, la barreja es forma al carburador (avui en dia ja poc usat i la barreja es realitza per mitjà d'injectors a la cambra de combustió) i entra en el cilindre a través del conducte i de la vàlvula de aspiració. La vàlvula de papallona del carburant serveix per regular la quantitat de mescla entrant.

  Autor:

  Data de publicació: 28 de novembre de 2016
  Última revisió: 24 de novembre de 2017