US

Motor de gasoil.
Cicle dièsel

Motor endotèrmic
Caixa de canvis

Motors de combustió interna, externa i elèctrics

En aquest web tractem d'explicar el funcionament dels diferents tipus de motors, especialment els motors tèrmics (motors de gasolina i motors dièsel). També es coneixen com a motors de combustió interna alternatius.

Durant el procés de combustió es produeixen uns gasos que empenyen un pistó, desplaçant a l'interior d'un cilindre i fent girar un cigonyal, per obtenir un moviment de rotació.

El nostre objectiu és donar a conèixer quins tipus de motors existeixen, els conceptes bàsics de com funcionen i l'evolució històrica que han patit. En el cas dels motors tèrmics nostre objectiu serà explicar tècnicament el funcionameinto de tots dos métotos (dièsel i otto) realitzant i estudiant els seus cicles teòrics i reals.

Motor de combustió interna dièsel

Secció del pistó, i el injector d'un motor dièsel. El motor dièsel és un motor tèrmic de combustió interna. La seva característica principal està en l'encesa de combustible. Aquest s'aconsegueix per la temperatura elevada que produeix la compressió de l'aire a l'interior del cilindre.

El va inventar i pantentó Rudolf Diesel el 1895, del qual deriva el seu nom. Va ser dissenyat inicialment i presentat a la fira internacional de 1900 a París com el primer motor per "biocombustible", com oli pur de palma o de coco.

Diesel també va reivindicar en la seva patent l'ús de pols de carbó com a combustible, tot i que no s'utilitza pel abrasiu que és.

Motor de combustió interna otto (motor d'explosió)

Un motor d'explosió és un tipus de motor de combustió interna que utilitza l'explosió d'un combustible per a expandir el gas empenyent així un pistó. Aquesta explosió es provoca mitjançant una espurna.

Els motors d'explosió poden ser de dos i de quatre temps. El cicle termodinàmic utilitzat és conegut com Cicle Otto.

Aquest motor, també anomenat motor de gasolina o motor Otto, és al costat del motor dièsel, el més utilitzat avui dia en automoció.

Altres tipus de motors

Seria el cas de les màquines de vapor i els motors elèctrics.

Els motors elèctrics són aquells motors que són capaços de transformar l'energia eléctria en energia mecànica de rotació. N'hi ha que utilitzen corrent elèctric contínua i altres que funcionen mitjançant corrent elèctric altern.

Les màquines de vapor són capces de transformar energia tèrmica en energia mecànica. Per a això utilitzen vapor. L'energia elèctrica escalfa aigua per convertir-la en vapor a alta pressió. Aquesta pressió serà l'encarregada d'accionar els mecanismes per generar un moviment mecànic.

valoración: 3.1 - votos 29