Menu

Cambra de combustió
Motor tèrmic de cilco Otto

Encesa per guspira

Encesa per guspira

Cridem encesa per guspira a la una de les formes en què s'encén un motor tèrmic. Els motors que poden arrencar per encesa per espurna són motors de gasolina de cicle Otto.

En aquest tipus de motors apareix un element, la bugia, que és capaç de provocar una espurna quan rep energia elèctrica. D'aquesta manera, la bugia és capaç de transformar l'energia elèctrica que prové de la bateria en una espurna.

Al voltant de l'espurna que provoca la bugia es crea l'anomenat focus d'encesa inicial. En el focus d'encesa inicial es propaga la combustió del combustible formant un front de flama.

A mesura que la flama va encenent el combustible augmenta la pressió. Gràcies a aquesta pressió es començarà a moure em pistó. La velocitat amb què s'inflama el combustible queda determinada per la relació aire / gasolina.

Riquesa de la barreja en l'encesa per guspira

Sovint es parla de la riquesa de la mescla. La barreja és rica quan pateix un excés de gasolina. Si la mezca de combustible és molt rica en gasolina vol dir que no hi ha sufuciente aire i que no es podrà cremar tot el combustible. D'aquesta manera es desaprofitaria una gran part de combustible.

D'altra banda, hi ha la barreja pobra. La barreja pobra és aquella barreja que té un excés d'aire. L'excés d'aire provoca que la combustió de la gasolina sigui massa lenta, el motor s'escalfa i el rendiment del motor és menor.

Detonació i encesa

Si les condicions de no produeixen una combustió normal pieden succeir dues coses: un fenomen de detonació o un fenomen d'encesa.

A la detonoación tot passa de manera normal, fins que una quantitat de barreja combustible / aire que encara no ha cremat explota. Aquesta explosió provoca una anticipació en la combustió i una pressió innecessària en el pistó. La temperatura augmenta i la possibilitat d'un autoencesa també augmenta.

El autoencesa consisteix en la inflamació de la mescla per culpa d'un punt massa calenta a la cambra de combustió. Més tard, a més, l'espurna salta, per la qual cosa no ens trobem amb dos fronts de flama. Aquesta situació provoca que tant la pressió com la temperatura augmentin.

El autoencesa i la detonació són dos fenòmens diferents, però poden un pot donar peu a l'altre, provocant el picat del motor.

Tant la forma de la càmera com la ubicació de la bugia influeixen a l'hora de la combustió. Aquesta sempre se situa a la culata, sense importar el tipus de càmera que sigui.

Una càmera ha d'allunyar al màxim el risc de picat, de manera que la forma ha de permetre que la major part de la barreja s'inflami amb el salt de l'espurna. Per aquest motiu es situa la bugia en el lloc de major volum.

Autor:

Data de publicació: 12 de març de 2017
Última revisió: 12 de març de 2017