Menu

Refineria
Port Arthur Texas

Motor dièsel

Motor dièsel

Els motors dièsel també són coneguts com a motors d'encesa per compressió. El motor dièsel és un tipus de motor de combustió interna que utilitza com a combustiblegasoil seguint el cicle termodinàmic dièsel.

El rendiment real dels motors tèrmics de cilco dièsel és d'entre un 35% i un 40% i és molt utilitzat per a propulsar vehicles.

Els motors dièsel poden funcionar amb cicles de 4 i de 2 temps. Els motors de 2 temps no consumeixen més combustibles que els motors amb cicles de 4 temps, perquè el escombrat del cilindre és efectuat amb aire pur i no amb la barreja combustible. Aquesta és la raó per la qual no hi ha pèrdua de combustible a través de la fuita.

Orígens del motor dièsel

El motor d'encesa per compressió està basat en els treballs de Rudolf Diesel, que va realitzar els seus primers motors voltant de l'any 1892. En aquest tipus de motor, la combustió es realitza a pressió constant, segons el cicle que ha pres el nom de la seva inventor.

En el moment de dissenyar el motor dièsel, Rudolf Diesel buscava una alternativa a les màquines de vapor de l'època. El problema dels motors de vapor residia en la seva baixa eficieendia, el seu elevat pes i la seva coste.Para desenvolupar el seu projecte experimentava amb l'ús d'altres tipus de combustibles. El seu objectiu era dissenyar un motor tèrmic amb un alt rendiment tèrmic, amb l'ús de combustibles alternatius.

Rudolf Diesel va ser l'inventor del motor dièsel El disseny del motor dièsel es caracteritzava per iniciar la ignició del combustible per compressió del combustible. Així va ser com a finals del segle XIX, l'any 1897, MAN va produir el primer motor d'acord amb els estudis de Rudolf Diesel.

Rudolf Diesel, va patentar aquesta tecnologia el 1892 a Alemanya, Suïssa, Regne Unit i Estats Units

Combustible d'un motor dièsel

Els combustibles emprats són hidrocarburs líquids de característiques inferiors al carburant usat en els motors d'encesa per espurna, menys volàtils. El un pes específic d'aquests combustibles és superior, po aquest motiu es diuen combustibles pesats. El tipus més notable usat per als motors dels automòbils és el gasoil.

El combustible utilitzat, a més del gasoil pot ser fuel, olis tractats (com biodièsel o altres biocombustibles) o pols de carbó. La característica comuna que tenen els combustibles per als motors dièsel és que s'inflamen espontàniament al sotmetre a grans pressions.

L'alimentació del combustible s'efectua exclusivament per injecció.

Utilització del motors dièsel

Els motors dièsel són similars, en importància i varietat d'aplicacions, als motors Otto (encesa per espurna). Ls motors dièsel són dins d'aquesta vasta categoria de grans motors dièsel lents per a instal·lacions fixes i navals, així com els motors dièsel ràpids emprats en la locomoció terrestre i en embarcacions lleugeres.

Cal considerar com a motors dièsel els motors de cap calent anomenats també semi-Diesel. Aquests tenen, però, un nombre limitat d'aplicacions en el camp de les instal·lacions fixes, de tractors agrícoles i sobre alguns tipus d'embarcacions, però tendeixen a ser suplantats pels motors dièsel ràpids i pels motors Otto (encesa per espurna).

Autor:

Data de publicació: 18 de desembre de 2009
Última revisió: 20 de novembre de 2017