Menu

Motors térmics

Carburador de un motor térmico

Carburador de un motor térmico

El carburador és el dispositiu que fa la barreja d'aire-combustible en els motors de gasolina. Per aconseguir que el motor funcioni més econòmicament i obtingui la potència de sortida més gran, és important que la benzina estigui en les millors condicions. Per aconseguir una barreja òptima d'aire combustible, el carburador utilitzarà diverses tècniques.

El carburador opera bàsicament amb el mateix principi d‟un aerògraf. Quan l'aire és bufat, creuant l'eix de la canonada polvoritzadora, la pressió interior d'aquesta canonada cau. El líquid dins del polvoritzador és conseqüentment empès dins la canonada i atomitzat gràcies a la fricció amb l'aire.

Construcció i operació del carburador

El carburador posseeix una divisió on la benzina i l'aire són barrejats, i una altra on la benzina s'emmagatzema (càmera del flotador). Aquestes parts estan dividides però connectades a través de la tovera principal.

La relació d'aire – combustible és determinant en el funcionament del motor. La clau és que l'aire ha de ser fred perquè aquest rendiment sigui efectiu.

Durant el cicle d'admissió del motor, el pistó baixa dins del cilindre i la pressió interior del cilindre disminueix, aspirant aire des del filtre purificador, carburador i múltiple d'admissió, fluint cap al cilindre. Quan aquest aire passa a través de la porció estreta del carburador, augmenta la velocitat (efecte Venturi), aspirant la gasolina des de la tovera principal. Aquesta benzina aspirada és alhora bufada i dispersada pel mateix flux daire i barrejada amb aquest. Aquesta barreja aire - combustible és aspirada dins del cilindre.

La quantitat d'aire que entra al carburador és controlada per la vàlvula d'acceleració, que està connectada al pedal de l'accelerador. Aquest mateix factor determina doncs la quantitat de benzina aspirada.

 

Tipus de carburadors

Classificació dels diferents tipus de carburadors

  • Carburador de difusor fix. És un tipus de carburador molt utilitzat. Quan la papallona de l'accelerador va obrint-se des de la posició d'alentit els calibres es van obrint en forma progressiva.
  • Carburador de difusor variable. La secció del difusor és controlada per una vàlvula de buit, la funció és augmentar o disminuir el diàmetre del difusor segons el funcionament del motor.
  • Carburador de doble cos. Aquest tipus de carburador té difusor fix. Està format per dos cossos o difusors dins del cos. Les dues papallones de l'accelerador es poden obrir simultàniament o una després de l'altra, segons el tipus de carburador que sigui.
  • Carburador invertit. És un carburador de difusor fix on l'aire penetra des de dalt, en forma vertical.
Autor:
Data de publicació: 5 de desembre de 2017
Última revisió: 5 de desembre de 2017