Menu

Motor elèctric

Què és el rotor d'un motor elèctric?

El rotor és el component que gira en una màquina elèctrica. La mateixa definició és vàlida tant si la màquina elèctrica és un motor elèctric com per a un generador elèctric.

Què és el rotor d'un motor elèctric?

El rotor juntament amb el seu juntament amb la seva contrapart fixa, l'estator, formen el conjunt fonamental per a la transmissió de potència en motors i màquines elèctriques en general.

Com està format el rotor d'una màquina elèctrica?

El rotor està format per un eix que suporta un joc de bobines enrotllades sobre un nucli magnètic. Aquest eix gira dins d'un camp magnètic creat bé per un imant, un electroimant o pel pas per un altre joc de bobines, atropellades sobre unes peces polars. Aquestes peces polars romanen estàtiques i que constitueixen el que s'anomena estator d'un corrent continu o d'un corrent altern, depenent de el tipus de màquina que es tracti.

En màquines de corrent altern de mitjana i gran potència, és comú la fabricació de rotors amb làmines d'acer elèctric. L'ús d'aquest tipus de làmines contribueix a disminuir les pèrdues associades als camps magnètics variables, com els corrents de Foucault i els produïts pel fenomen anomenat histèresi.

Quins són els tipus de rotors d'un motor elèctric?

Hi ha diversos tipus de rotors, però destaquem els següents tres com a els rotors d motors elèctrics més destacats.

  • Rotor bobinat amb col·lector.
  • Rotor de gàbia d'esquirol o rotor de gàbia.
  • Rotor bobinat amb anells
Autor:

Data de publicació: 13 de novembre de 2017
Última revisió: 13 de novembre de 2017