Menu

Tren de vapor

Per a què serveix la màquina de vapor?

Les aplicacions de la màquina de vapor han anat variant amb el pas el temps. No obstant això les més habituals al llarg de la història han estat:

 • Industrials.

 • Transport marítim.

 • Transport ferroviari.

 • Bombament d'aigua (màquina de Newcomen)

 • Generació d'electricitat.

Inicialment, des de començaments de segle XVIII, les màquines de vapor s'han fet servir per donar potència a una multitud d'usos. A el principi, la màquina de vapor s'utilitzava com a bomba de pistó.

Posteriorment, a partir dels anys 1780 van començar a aparèixer els motors alternatius. Inicialment, aquest tipus de motor de combustió externa es va utilitzar en les fàbriques ien les indústries. Posteriorment, es van començar a fer servir les màquines de vapor en el transport.

Aplicacions industrials de la màquina de vapor

Els principals usos de la màquina de vapor en el sector industrial són:

 • Accionament de maquinària.

 • Estacions de bombament d'aigua.

 • Transport de mercaderies.

El primer a utilitzar el vapor d'aigua per obtenir un treball mecànic va ser Thomas Newcomen. Posteriorment, James Watt va millorar la màquina de Newcomen perquè no depengués de la pressió atmosfèrica.

Importància en la revolució industrial

La màquina de vapor de James Watt va esdevenir una de les forces impulsores de la Revolució Industrial.

La Revolució Industrial va ser un procés d'evolució econòmica i industrialització de la societat. Aquesta evolució es va produir gràcies a l'ajuda de màquines impulsades per energia mecànica, especialment molins de vent i rodes hidràuliques. L'aparició de la màquina de vapor va suposar un avanç tecnològic importantíssim.

En el camp de l'transport, la força de el vapor s'utilitzava sovint en locomotores, vaixells i altres vehicles terrestres. 

Aquesta tecnologia va tenir una gran importància en el seu ús en el camp de l'agricultura. El seu ús va significar la possibilitat d'augmentar la terra de cultiu disponible.

A partir de mitjans de segle XIX, la importància d'aquest tipus de motor ha baixat molt a causa de l'aparició de l'motor de combustió interna i de l'motor elèctric.

La máquina de vapor en el transporte

Amb el disseny de la màquina de vapor de James Watt, van aparèixer els primers motors alternatius de pistó. Aquest tipus de motors es van utilitzar en la indústria, però aviat es van utilitzar en el camp de l'transport.

L'ús de la màquina de vapor a l'transport va aparèixer al segle XIX. La seva presència va suposar un avanç espectacular per a l'economia i la societat.

Inicialment, únicament s'utilitzava per al transport marítim. No obstant això, el ferrocarril va adoptar aviat aquesta tecnologia.

Com es genera l'electricitat amb una màquina de vapor?

Una de les aplicacions més utilitzades de la màquina de vapor en l'actualitat és la producció d'electricitat. La tecnologia actual permet convertir l'energia tèrmica en energia elèctrica.

La gran majoria de les centrals tèrmiques de el món utilitzen turbines de vapor que, connectades a un generador elèctric, permeten obtenir energia elèctrica.

La diferència entre aquests diferents tipus de centrals elèctriques és la font de calor. La font tèrmica que escalfa l'aigua fins convertir-la en vapor poden:

 • Combustibles fòssils (carbó, petroli o gas natural)

 • Urani (centrals nuclears)

 • Energia solar (centrals solars tèrmiques)

 

Autor:
Data de publicació: 27 de novembre de 2017
Última revisió: 19 d’abril de 2021