Menu

Tren de vapor

Màquina de vapor

Màquina de vapor

Màquina de vapor 
industrial

Aplicacions de la màquina de vapor

Aplicacions de la màquina de vapor

Les aplicacions de la màquina de vapor han anat variant amb el pas del temps.

Inicialment, des de començaments del segle XVIII, les màquines de vapor s'han fet servir per donar potència a una multitud d'usos. Al principi, la màquina de vapor s'utilitzava com a bomba de pistó. Una bomba de pistó és una bomba hidràulica que genera el moviment en el mateix mitjançant el moviment d'un pistó.

Posteriorment, a partir dels anys 1780 van començar a aparèixer els motors alternatius. Amb els motors alternatius apareix una nova aplicació de la màquina de vapor: donar potència a les fàbriques ia la industrial. Al començament del segle XIX, es comencen a fer servir les màquines de vapor en el transport per terra i per mar.

Aplicacions de la màquina de vapor en la Revolució Industrial

Els motors de vapor van resultar de gran importància en la Revolució Industrial.

La Revolució Industrial va ser un procés d'evolució econòmica i industrialització de la societat que, des d'un sistema agrícola, artesanal i comercial, es va convertir en un sistema industrial modern caracteritzat per l'ús general de màquines impulsades per energia mecànica i l'ús de noves fonts de energia inanimades (com els combustibles fòssils), tots afavorits per un fort component d'innovació tecnològica. Aquest procés va ser acompanyat de fenòmens de creixement, desenvolupament econòmic i profunds canvis socioculturals i fins i tot polítics.

Aquests nous motors de vapor resultaven molt útils per moure maquinària en molins, fàbriques, estacions de bombament i aplicacions de transport. En el camp del transport, les màquines de vapor s'utilitzaven sovint en locomotores, vaixells i altres vehicles terrestres.

Les màquines de vapor van tenir una gran importància en la seva aplicació en el camp de l'agricultura. El seu ús va significar la possibilitat d'augmentar la terra de cultiu disponible.

La màquina de baixa potència de vapor també té les seves aplicacions on ser usada. Aquest tipus de màquina és útil per donar potència a prototips o models en el camp de la investigació i el desenvolupament.

Aparició dels motors de combustió interna i els motors elèctrics

Una dels desavantatges de la màquina de vapor és la presència de diferents fases entre la font de calor i la transmissió de potència mecànica. Aquest desavantatge ha fet que, en general, sigui molt difícil obtenir una relació potència-pes similar a la que s'obté amb l'ús de motors tèrmics de combustió interna.

Per aquesta característica s'ha donat el fet que, per a donar potència a les aplicacions de mitjana i baixa potència, les màquines de vapor s'han anat substituint poc a poc per un altre tipus de motors tèrmics: el motor de combustió interna i, posteriorment, el motor elèctric.

La imatge tecnològica de la tecnologia del vapor ha disminuït a causa d'aquesta obsolescència descrita. No obstant això, gran part de la potència subministrada a la xarxa elèctrica és subministrada utilitzant plantes motrius amb turbines de vapor, (centrals tèrmiques i centrals nuclears d'energia nuclear especialment). És a dir, una de les aplicacions de la màquina de vapor més importants és la de convertir l' energia tèrmica generada en una central elèctrica en energia mecànica per ser convertida, al seu torn, en energia elèctrica.

Aplicacions mediambientals, el moviment del vapor modern

L'ús dels motors tèrmics tradicionals implica una emissió molt elevats de pol·lució, requereixen l'ús de combustibles fòssils que és un recurs no renovable ia més contribueix a augmentar l'efecte hivernacle i l'escalfament global del planeta. La utilització de combustibles fòssils implica que es tracta d'una font d'energia no renovable.

Aquestes noves preocupacions han incitat l'aparició de noves aplicacions de la màquina de vapor. D'aquesta manera, es plantegen solucions de cogeneració i plantes de potència primàries basades en la tecnologia de les màquines de vapor. Aquesta tendència es coneix com el moviment del vapor modern.

Classificació de les màquines de vapor segons la seva aplicació

Els motors de vapor poden ser classificats segons l'aplicació en la que s'utilitzen. En aquest sentit distingim:

  • Aplicacions logístiques i de transport. Les aplicacions de transport de les màquines de vapor impliquen la creació de motors de vapor per a l'impuls de vehicles. Exemples d'aquestes aplicacions són els trens de vapor, vaixells de vapor, etc.
  • Aplicacions estacionàries. Ens referim a aplicacions estacionàries de les màquines de vapor aquelles aplicacions en què no implica un desplaçament de la màquina. Un exemple d'aquest tipus d'aplicació són les turbines de vapor de les centrals de potència (centrals tèrmiques, centrals nuclears ...).
    Autor:

    Data de publicació: 27 de novembre de 2017
    Última revisió: 18 de març de 2019