Menu

Motor elèctric

Motor lineal

Motor lineal

Un motor lineal és un motor elèctric asíncron que s'ha desenvolupat perquè en lloc de generar un parell giratori generi un desplaçament lineal. Per consegirlo de distribueix la seva estator i el seu rotor distribuïts de forma diferent.

La manera més comuna de funcionament és com un actuador tipus Lorentz. En aquesta manera la força aplicada és linealment proporcional al corrent elèctric i al camp magnètic

Els motors lineals es divideixen en dos grans grups:

  • Motres lineals d'acceleració lenta que s'utilitzen en transport Sky Train, Maglev, etc.
  • Motors lineals d'acceleració ràpida utilitzats en armes com el canó magnètic i artefactes espacials.

Dins de la mateixa categoria i estan les bombes electromagnètiques d'inducció que permeten circular a fluids conductors. Les primeres proves es van fer amb mercuri, després amb una barreja de sodi i potassi, en vistes de la circulació de sodi per la refrigeració en algunes centrals nuclears.

Tipus de motors lineals

Els motors lineals es poden classificar en quatre tipus diferents: motors lineals d'inducció, motors lineals sincrònic, motors lineals homopolar i motres lineals piezoelèctrics.

Motor d'inducció

En el disseny dels motors lineals d'inducció, la força es produeix desplaçant un camp magnètic lineal que actua sobre conductors al camp. En qualsevol conductor que es col·loqui en aquest camp s'induiran corrents de Foucault. Els conductors poden ser, per exemple, sigui un bobinat, espira o simplement un tros de metall. Aquests corrents de Foucault creen un camp magnètic oposat, segons determina la llei de Lenz. Els dos camps magnètics oposats es repel·liran, creant el moviment en la mesura que el camp magnètic escombra el metall.

Motors lineals sincrònic

En el disseny de motor lineal sincrònic en general s'utilitzen dispositius electrònics. Aquests dispositius controlen la velocitat de desplaçament del camp magnètic per regular el moviment del rotor. Els motors sincrònics lineals rarament utilitzen commutadors per poder reduir costos. Per aquest motiu, el rotor sovint conté imants permanents, o ferro dolç. Alguns exemples d'aquest tipus de motors són els coilguns i els motors utilitzats en els sistemes maglev.

Motors lineals homopolar

En els motors lineals homopolar es passa un corrent elevat a través d'un sabot metàl·lic per contactes lliscants. Aquests contactes estan alimentats des de dos rails. Aquesta acció produeix un camp magnètic que fa que el metall es projecti per les vies.

Motors lineals piezoelèctrics

Un motor piezoelèctric és un tipus freqüent de motor que utilitza l'electricitat per produir vibracions de manera que produeixi un moviment lineal o rotatori.

Un mòbil recrea un efecte semblant quan es desplaça a causa de les vibracions quan rep una trucada.

Els motors piezoelèctrics té molta força en moviments lents, però poden ser també molt ràpids, tenen molt poques peces, no necessiten lubricació i són molt eficients energèticament. Té com a desavantatge que no poden girar lliurement quan estan detinguts.

Autor:

Data de publicació: 13 de març de 2017
Última revisió: 13 de març de 2017