Menu

Motor elèctric

Què és un motor sèrie? Aplicacions i característiques

Què és un motor sèrie? Aplicacions i característiques

El motor de sèrie és un tipus de motor elèctric de corrent continu on l'induït i l'inductor debutat o d'excitació estan connectats en sèrie. És per això que el corrent d'excitació o l'inductor també és el corrent del induït absorbit pel motor.

Aquest tipus de motor de corrent continu també rep el nom de motor d'excitació sèrie. La constitució del motor elèctic en sèrie és la de tenir tots els elements del circuit en sèrie, bobinats induïts i inductors. El motor sèrie es caracteritza per tenir un elevat moment de rotació a l'arrencada i la seva velocitat molt variable segons la càrrega, convertint-lo en un motor poc estable.

Aquest és el tipus de motor utilitzat en aplicacions en què es requereix un gran parell motor.

Característiques del motor sèrie

Les principals característiques del motor elèctric de sèrie són:

Quan s'opera al buit, hi ha el perill d'empaquetar perquè la velocitat d'un motor de corrent continu augmenta o disminueix el flux de l'inductor i, en un motor en sèrie, disminueix en augmentar la velocitat, ja que la intensitat a l'inductor és la mateixa que la no induïda.

La potència és gairebé constant per a qualsevol velocitat.

Les variacions brusques de la tensió d'alimentació l'afecten molt poc, ja que un augment provoca un augment de la intensitat i, per tant, del flux i la força electromotriu, estabilitzant la intensitat absorbida.

Per què es fan servir els motors sèrie? Usos i aplicacions

El motor sèrie, per les seves característiques s'utilitza en els casos en què es requereix un gran parell motor: tramvies, locomotores... i el seu ús en tracció elèctrica és molt pràctic.

Un trepant no podria tenir un motor sèrie, perquè en acabar de fer l'orifici a la peça, la màquina quedaria en buit (sense càrrega) i la velocitat a la broca augmentaria tant que arribaria a ser perillosa la màquina per a l'usuari.

Autor:
Data de publicació: 28 de novembre de 2018
Última revisió: 28 de novembre de 2018