Menu

Motor elèctric

Com funciona un motor elèctric de corrent continu?

Els motors elèctrics de corrent continu funcionen gràcies a les propietats dels imants i al camp magnètic que es genera en fer circular un corrent elèctric per un conductor.

Com funciona un motor elèctric de corrent continu?

Com bé sabem, la principal característica dels imants és que tenen un pol sud (negatiu) i un pol nord (positiu). En dos imants diferents els pols de signe s'atrauen i els pols de mateix signe es repel·leixen.

Alineació magnètica en un motor elèctric de corrent continu Si col·loquem dos imants alineats i al mig un tercer imant en el sentit perpendicular, la tendència natural serà la de girar alineant-se amb els altres dos. Hi haurà fet un quart de gir. Què hauríem de fer perquè continués girant? Si es pogués canviar la polaritat de l'imant central seguiria girant buscant de nou la posició d'equilibri de nuevo.Pero això no es pot fer. El que sí es pot fer és substituir l'imant central per un electroimant. A un electroimant se li pot canviar el sentit del orrent elèctric que circula en ell i llavors canvia la polaritat.

Generació d'un camp elèctric dins d'un camp magnètic

En un motor de corrent continu es necessita un estator, i un rotor dins d'ell. El estator és la part fixa on es col·loquen uns imants fixos per crear un camp magnètic que travessi el rotor. El rotor és la part giratòria. En el rotor es fa circular un corrent continu d'anada i tornada que deixi el centre del rotor al mig.

En circular un corrent elèctric per un conductor enmig d'un camp magnètic, es genera una força electromotriu en el conductor que el fa desplaçar, i per tant girar. Un cop ha arribat a la posició d'equilibri, es commuta el sentit del corrent que circula pel conductor i el rotor torna a girar buscant de nou la posició d'equilibri.

El commutador està unit a l'eix del rotor. D'aquesta manera, en girar el rotor el commutador va alternat alternativament el sentit del corrent elèctric.

En realitat, els motors elèctrics de corrent continu no tenen un sol electroimant, sinó que funcionen amb diverses bobines. Aquestes bobines es van activant alternativament per obtenir un millor parell motor durant tota la rotació.

Rotor d'un motor elèctric de corrent continu

Autor:

Data de publicació: 17 de març de 2017
Última revisió: 17 de març de 2017