Menu

Màquina de vapor

Motor alternatiu

Motor alternatiu

El motor alternatiu utilitza el moviment alternatiu d'un o més pistons per convertir la pressió en un fluid en treball. Generalment aquest treball és en forma de moviment de rotació, és a dir, obtenim energia mecànica. En el sentit invers ens trobem com les màquines rotatives en què el moviment de les peces de la màquina ja és de rotació com les turbines o el motor Wankel.

El motor alternatiu també és coneguts com a motor de pistó. Els motors alternatius més habituals són els motors de combustió interna. Aquests motors tèrmics s'utilitzen àmpliament en vehicles de motor.

Els motors de combustió es classifiquen a més de dues maneres:

  • El motor de gasolina. També se li coneix com el motor d'encesa per espurna, motor otto o motor d'explosió. En aquest cas, la bugia inicia la combustió de combustible.
  • El motor dièsel. També se li coneix com a motor d'encesa per compressió. En el motor dièsel l'aire dins del cilindre es comprimeix, en comprimir s'escalfi permetent encendre el combustible.

Tot i la importància dels motors endotèrmics, hi ha altres tipus de motors alternatius:

Classificació del motor alternatiu

Els motors alternatius es poden classificar de moltes maneres diferents. Les principals formes de classificació són les següents:

  • Segons la disposició dels cilindres en el motor
  • Segons la cilindrada
  • Segons la relació de compressió
  • Segons la relació de diàmetre i carrera
  • Segons el nombre de moviments de cada cicle

Terminologia dels motors alternatius

Pistó motor alternatiu

No tots els motors alternatius corresponen a l'esquema descrit, però les parts essencials i el seu funcionament, són similars.

A continuació adjuntem una terminologia usada universalment en el camp dels motors de combustió interna o motors endotèrmics. Aquesta terminologia s'usa per a indicar algunes dimensions i valors fonamentals d'aquest tipus de motor.

Punt mort superior (P.M.S.). Posició del pistó més propera a la culata. Punt Mort Inferior (P.M.I.). Posició del pistó més allunyada de la culata. Punt Mort Inferior (P.M.I.). Posició del pistó més allunyada de la culata.Diámetro (en anglès: Bore) .Diámetro interior del cilindre. Expressat generalment en mil·límetres (mm) .Carrera (en anglès: Stroke) .Comprende la distància entre el P.M.S. i P.M.I., és igual, excepte rares excepcions, al doble del radi de la maneta de l'eix de cigonyals. S'expressa generalment en mm.Volumen total del cilindre (V1) .És l'espai comprès entre la culata i el pistó quan aquest es troba en el P.M.I. Ve expressat, en general, en cm3Volumen de la cambra de combustió (V2) .Està comprès entre la culata i el pistó quan aquest es troba en el P.M.S. Sol expressar-se en cm3Volumen desallotjat pel pistó o cilindrada (V1 - V2) .És el generador pel pistó en el seu moviment alternatiu des del P.M.S. fins al P.M.I: S'expressa, comunament, en cm3.Relación volumètrica de compressió (ro). S'entén per tal la que hi ha entre el volum total del cilindre V1 i el volum de la cambra de combustió V2. En general, per abreujar, és cridat simplement relació de compressió:
ro és igual al volum 1 partit pel volum 2

valoración: 3.2 - votos 15

Última revisió: 13 de desembre de 2016